กิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561 โดยมีบุคลากรสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 ทีม โดยวิ่งเก็บรอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment