คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล”

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment