ภาควิชาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018”

ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติงานคลินิก

โดยมี Dr. A M Masud Rahman จากบังคลาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment