กิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment