พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการทุนอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๗ คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment