กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment