การประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0

 

โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี และการบรรยายทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ ช่างทันตกรรม และนักศึกษาช่างทันตกรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment