พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์และทันตแพทย์ร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment