กิจกรรมโหวตภาพถ่ายและมอบรางวัล โครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน”

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการ “แม่ลูกสุขใจสายใยผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่-ลูก เป็นการส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท โดยมีบุคลากรส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 44 ราย และได้จัดกิจกรรมโหวตภาพถ่ายที่เข้ารอบและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถง ข้างศูนย์อาหาร M Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment