คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก

และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3

เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรวบรวมและสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเทศไทย ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุของคณะฯ ภายในงานดังกล่าว ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment