คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ

ในโอกาสได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ นางบุญเรือน ขาวค้างพลู ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment