พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
“ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม ผู้บริหาร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และในวาระครบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยภายในงานจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรี กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การเดินแฟชั่นโชว์และจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองรุ่น Limited Edition และแฟชั่นชุดไทยในชื่อชุด “อาภรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยรายได้การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองส่วนหนึ่งถวายเพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสทางด้านโรคช่องปากพร้อมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังสมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment