คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมประชุมชี้แจงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และฟังเสวนาเพื่อการเรียนรู้เรื่อง “Depression…เพื่อนสนิทที่ใกล้ตัวเรา” โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ทพญ.นัยนา บูรณชาติ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment