ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมชม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ. วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Moazzem Hossain และ Dr. S.M. Abdul Quader Rubel ผู้บริหารจาก Aichi Medical Group สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น รวมไปถึงคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมพูดคุยหารือในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment