พิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี

พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป จากวัดปุรณาวาส วัดโกมุทพุทธรังสี และวัดเทพากร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากนั้นได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

– ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment