คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ 5ส

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ 5ส โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ 5ส แก่บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานให้เกิดความสะดวกเป็นระเบียบสอดคล้องกับมาตรฐาน Green Office ณ ห้องประชุม 302-303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment