คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 32 ปี

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 32 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment