เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561

(DENT MU Quality Fair 2018) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ลำดับต่อไป การตัดสินผลงานคุณภาพ ในวันที่ 30 เม.ย. 2561

และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ภายในงานมหกรรมคุณภาพ ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment