คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทันตแพทย์ และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น กิจกรรม Talk Show จากนักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรมทัวร์คณะฯ / คลินิก / ห้องปฏิบัติการงานวิจัย, แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ, กิจกรรม Workshop พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลองเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องมือ และการทำแลปฯ ต่างๆ, การแสดงนวัตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ และผลงานวิจัย พร้อมซุ้มกิจกรรมเล่มเกมรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment