เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธเทพทันตราช ชมการรำอวยพร และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น สาวน้อยตกน้ำ ปาโป่ง ยิงปืนชิงรางวัล การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) ชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment