ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน (BTS)

ให้บริการทางทันตกรรม ในโครงการ “ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 3”

ณ โรงแรมอิสตินมักกะสัน กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน (BTS) ร่วมให้บริการทางทันตกรรม แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และครู จำนวน 204 คน จากจังหวัดเพชรบุรี อำนาจเจริญ น่าน ราชบุรี อุทัยธานี และลพบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสถานีส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 3” โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร และ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมอิสตินมักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนและร่วมทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment