การแสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 1/3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแสดงธรรมเทศนาเรื่อง ทำงานอย่างไร ให้ใจเป็นสุข โดยคณะสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน

ในพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ครั้งที่ 1/3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment