ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม International Medical College ประเทศเยอรมนี

และร่วมลงนามข้อตกลงในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ (Double Degree)

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร) รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) และผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช (รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา) ได้เข้าเยี่ยชม International Medical College (IMC), Westphalia wilhelms University ณ ประเทศเยอรมนี และเข้าพบ Univ. Prof. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos ตัวแทนผู้บริหารของ IMC เพื่อพูดคุยและหารือในเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ และลงนามข้อตกลงในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program)) ซึ่งเป็นหลักสูตร Double Degree ที่มีร่วมกันระหว่าง IMC และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ระบบ IT and E-learning system ของ IMC รวมถึงเข้าเยี่ยมชม Private Dental Clinic Schloss Schellenstein และเดินทางต่อไปยังกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เพื่อเข้าร่วม Surgical Anatomy Training อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment