กิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2

ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 โดยมีบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แก่ กิจกรรมงานผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์อักษรสำหรับคนตาบอด และอ่านหนังสือเสียง (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment