รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธมณฑล

มีนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, 3 กิโลเมตร และ VIP (ทุกระยะทาง) และกลุ่มนักวิ่งพิเศษทางการมองเห็น/การเคลื่อนไหว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้ป่วยสูงวัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และที่ปรึกษาคณบดี เข้าร่วมวิ่งในประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตรด้วย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ผู้ชนะการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทชาย Overall คุณ โทมัส มูลี ประเภทหญิง Overall คุณ นุดา แซ่โล่ วสุจินดา

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้จาก page ดังนี้

 

dude_sweed_photo
https://www.facebook.com/dude.sweed.photo/

 

Aum.shutter.release
https://www.facebook.com/aum.shutter.release/

 

Kkai photolife
www.facebook.com/sonthiphotolife17

 

Leojuung Photography
https://www.facebook.com/LeojuungPhotography/

 

Chana Shutter
https://www.facebook.com/chanashutter/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment