ซ้อมวิ่งฟิตร่างกาย Warm up เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม“ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ”

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ได้ซ้อมวิ่งฟิตร่างกาย Warm up ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 7.00 – 8.00 น. ณ บริเวณสวนชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดหาทุนสนับสนุน “การรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้ป่วยสูงวัย” คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พุทธมณฑล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment