เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก

 

Professor Andrew l. Spielman, Associate Dean for Affairs New York University College of Dentistry

บรรยายวิชาการ เรื่อง “Biomedical sciences through clinical classes, integration of basic sciences into

clinical courses. The use of online multimedia modules and the flipped classroom technique”

 

และ

 

Professor Ferranti Wong, Dean/Director of the Institute of Dentistry Barts

and the London Queen Mary University of London บรรยายวิชาการ

เรื่อง “Dental Surgeon on Dental Physician-Evolution to Revolution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment