สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีศาตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมพบปะ พูดคุย ตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment