คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment