การประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress

 

 

          การประชุมวิชาการ The 12th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress

ในหัวข้อเรื่อง “Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region” ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment