ภาควิชามอบของที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุงาน
เนื่องในงานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment