โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill”
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment