โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)

ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment