คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม “พัฒนาตน พัฒนาสติ” 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมพิเศษ และหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “พัฒนาตน พัฒนาสติ” โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment