ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment