โดย ดร.เชษฐชัย บัณฑิตสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและวิจัยระหว่างประเทศและภายในประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ฯ ห้องประชุม B04 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment