อ้างอิงข้อมูลและขอบคุณข้อมูลจาก
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– กรมควบคุมโรค

ลงข่าว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment