อาจารย์ที่ปรึกษา
– รศ. ดร. ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี
– ผศ. ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
– อ. ดร. ทพญ.วรางคณา วีระวานิช

 

เรื่อง
-Identification of contact between third molar and mandibular canal by deep learning

 

-รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

-The 19th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2022),
10th Year Anniversary of the School of Dentistry, Mae Fah Luang University
November 2-4, 2022

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment