อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ดร. ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์
ผศ. ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

เรื่อง
Melatonin Prevents H2O2-Induced Premature Senescence in Human Gingival Fibroblasts

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

-The 19th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2022),
10th Year Anniversary of the School of Dentistry, Mae Fah Luang University

November 2-4, 2022

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment