ขอแสดงความยินดี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เข้ารับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety

ในงานประชุมวิชาการ The 1st World Patient Safety Day and The 3rd Thailand Patient and Personal Safety Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment