ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน สายวิชาการ
2. นางสาวกฤตติกา สายโย หัวหน้าหน่วยวิสัญญีวิทยา สายสนับสนุน
3. นางสาวศิริวรรณ จินดาโชติ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร สายสนับสนุน
4. นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สายสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment