ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์อาวุโส ได้แก่

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ พ.ท.ทพ.เศวต ทัศนบรรจง อาจารย์อาวุโส
2. ศ.พิเศษ ทพ.สิทธิ ส. ศรีโสภาค อาจารย์อาวุโส
3. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์ อาจารย์อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment