ขอแสดงความยินดี ทพญ. สุภัทรา ด่านวิทยากร ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation

โครงการวิจัย comparison of the Effects of Intra-radicular Materials on the Incidence of Fatal Root

Fracture in Immature Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019

เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success” วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment