ขอแสดงความยินดีกับ นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณเมฆ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ผู้ที่ได้รับรางวัล แม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment