ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงกุลธิดา ทองอรุณ ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

ผลงานเรื่อง In vitro antimicrobial activity of chitosan mouthwash against Streptococcus mutans

and Lactobacillus casei ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment