ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 9-10 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
และคลินิกปริทันตวิทยา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/11/surgical-crown-lengthening.pdf

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : ใบลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment