ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองทุนอาจารย์ อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

 

ลงทะเบียน Link QR CODE ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcunuN7T2e1YtHkmgW8rF3xxwXH_Gu1ypSMoo6ndRSWNNDEg/viewform

 

ดาวน์โหลดหนังสือ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment