ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.15 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dttechno/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment