รศ. ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

 

-พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2521 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Graduate Diploma in
Clinical science (Endodontics), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2535 PhD (Dental Science), Tokyo Medical and Dental University
-พ.ศ. 2540 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา

 

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 27

 

EMAIL : choltacha.har@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment