ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่

 

สำรองที่นั่งได้ที่ : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
หรือโทรศัพท์ หมายเลข. 085-1991245, 089-8633629, 062-5625353, 095-7012229

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment